Випадкова задача.

Задача #435. Який з кутів більше за прямий кут?
А В С D